Nghề chuyên gia nhà hàng khách sạn

  • Nghề Quản Lý Quán Ăn

    Nghề Quản Lý Quán Ăn

    Nghề Quản Lý Quán Ăn 1. Đối tượng tuyển sinh 1 Nam, nữ từ 18- 34 tuổi 2 Đã tốt nghiệp THPT 3 Ưu tiên sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn... ( hệ trung cấp, cao đẳng, đại học) 4 Không mắc bệnh xã hội, tiền án, tiền sự. 2. Nội dung chương … Đọc Thêm

  • Nghề Chuyên Gia Nhà Hàng Khách Sạn

    Nghề Chuyên Gia Nhà Hàng Khách Sạn

    Nghề Chuyên Gia Nhà Hàng Khách Sạn 1. Đối tượng tuyển sinh 1 Nam, nữ từ 18- 34 tuổi 2 Đã tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn. 3 Ưu tiên sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ngành quản lý … ( hệ trung cấp, cao đẳng, đại học) 4 Không mắc bệnh xã hội, tiền án, tiền sự. 2. … Đọc Thêm