CÁC CHƯƠNG TRÌNH AUPAIR

  • Giới Thiệu Về Chương Trình Aupair

    Giới Thiệu Về Chương Trình Aupair

    Giới Thiệu Về Chương Trình Aupair AU PAIR (đôi lúc viết là aupair) là chương trình giao lưu văn hóa quốc tế mang đến cho các bạn trẻ cơ hội học tập và khám phá văn hóa ở nước ngoài. Ở đó bạn có cơ hội học tập ngoại ngữ, trau dồi kỹ năng sống và khám phá văn hóa nước ngoài  và sống cùng với một gia … Đọc Thêm