Khai Giảng Khóa Học A2

  • KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A2 TẠI HÀ NỘI, HẢI DƯƠNG

    KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A2 TẠI HÀ NỘI, HẢI DƯƠNG

    1.CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ĐỨC A2: (A2.1+A2.2). Sau khi hoàn thành khóa A1 tiếng Đức, các bạn học viên bước vào khóa A2. Đòi hỏi học sinh phải có sự bứt phá trong học tập. Hoàn thành xong khóa A2 học viên có thể tự tin trong các tình huống giao tiếp (chủ đề: Gia đình, học tập, công việc…)Thời gian … Đọc Thêm