Nghề chuyên gia nhà hàng khách sạn

  • Nghề Quản Lý Quán Ăn Năm 2021

    Nghề Quản Lý Quán Ăn Năm 2021

    Nghề Quản Lý Quán Ăn Năm 2021 1. Đối tượng tuyển sinh1 Nam, nữ từ 18- 34 tuổi2 Đã tốt nghiệp THPT3 Ưu tiên sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn... ( hệ trung cấp, cao đẳng, đại học)4 Không mắc bệnh xã hội, tiền án, tiền sự.2. Nội dung … Đọc Thêm

  • Nghề Chuyên Gia Nhà Hàng Khách Sạn Năm 2021

    Nghề Chuyên Gia Nhà Hàng Khách Sạn Năm 2021

    Nghề Chuyên Gia Nhà Hàng Khách Sạn Năm 2021 1. Đối tượng tuyển sinh1 Nam, nữ từ 18- 34 tuổi2 Đã tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn.3 Ưu tiên sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ngành quản lý … ( hệ trung cấp, cao đẳng, đại học)4 Không mắc bệnh xã hội, tiền án, tiền … Đọc Thêm